Architectenbureau Marije Boon | Laat U verrassen!!!
© Architectenbureau Marije Boon

Stikstofdepositie

Om ook in de bouw bij te dragen aan een verbetering van de stikstofdepositie ofwel neerslag wordt er bij bouwprojecten een verantwoording en berekening gevraagd om dit aantonen.
 
Wij kunnen deze berekening voor u maken. In de meeste gevallen kan met een berekening worden volstaan. Mocht er een te grote depositie plaatsvinden kunnen wij u verder begeleiden met de vervolg stappen.
 
Waarom is er een stikstofprobleem? 
 
Stikstof is op zichzelf geen probleem. Het is een gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. De natuur kan niet zonder en wij ook niet. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Dit zogeheten reactieve stikstof is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde. 
 
Het reactieve stikstof wordt schadelijk als er te veel van is. Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de mens gezorgd voor een verdubbeling van de hoeveelheid reactieve stikstof in het milieu. Om de gevolgen hiervan te beperken dragen we met zijn allen een steentje bij.